Milletnin Ğururı: Noman Çelebicihan (1885-1918)

Qırımtatar milleti her her bir milletin huququnu tanığan, tanıy ve tanıyacaqtır.

Milletnin Ğururı: Cafer Seydahmet (1889-1960)

Dünyada en acınılacaq milletler, öz facialarını unutqanlardır.

Milletnin Ğururı: İsmail Gaspıralı (1851-1914)

Halqnın inkişafında en esas vasta - tildir.

Milletnin Ğururı: Hasan Ayvazov (1978-1938)

Tilsiz, edebiyatsız, tarihsiz bir millet tasavvur olunamaz.

Milletnin Ğururı: Habibullah Odabaş (1881-1938)

Tilsiz bir millet - millet degildir!

I Qırımtatar Qurultayına Namzetler Cedvelleri. 1917 senesi


Dr.Doç. Tahir Kerim tarafından Arap elifbesinden Latin elifbesine aqtarılıp berile.

Millet. — 1917. — № 104. — Noyabr 14.

Milliy Qurultaya Yalta uyezdinde, Dereköy volostı cemaatları
tarafından kösterilmiş namzed cedveli

№ 1.

1. Cafer efendi Seydahmed. Huquqşınas ve evqaf komissiyası reisi, Merkeziy Müsliman Komitesi azası — Qızıltaş;
2. Hasan Sabri efendi Ayvazov. “Millet” gazetası baş muharriri, Qırım Müsliman Komitesi azası — Alupkalı;
3. Cafer efendi Ablayov. Yalta uyezdi Müsliman Komitesi reisi ve uyezd zemstvosı azası. — Yaltalı;
4. Ahmed efendi Seyidabdullah Özenbşlı. Merkezi Komitesi azası ve tıb fakultesi soñ sınıf talebesi — Aqmescid;
5. Celil Çapçaqçı. Merkezi Komitesi azası, doktor meditsina — Aqmescid;
6. Hadice hanım Avcı. Yalta, Dereköy “Taze hayat” cemiyeti reise muavinesi — Dereköy;
7. Emir-Hüseyin Habibullayev. Asker, şura azası — Autka;
8. Temirqay efendi Degirmenci. Hatib — Ayvasıl;
9. İbrahim efendi Özenbaşlı. Merkezi Komitesi azası, “Golos tatar” gazetası naşır ve muharriri;
10. Emir-Hasan efendi Adamanov. Tuccar — Yalta;
11. Abbas efendi Çalbaş. Tuccar — Yalta;
12. Abdulaziz efendi Hatibzade. Qıaıltaş gençler Komitesi reyisi — Autka;
13.  Rüstem efendi Hacı-Seyidahmed. Koreiz geçler Komitesi reyisi — Koreiz;
14. Hasan efendi Hayaliy. Tuccar — Ayvasıl;
15. Ahmed efendi Şepan. Asker — Ayvasıl;
16. Abdurrahman efendi İbrahimov. Tuccar — Alupka;
17. Kâzim efendi Emir-Hüseyin Ğaldır. Asker ve batalyon kâtiblerinden;
18. Dilâra Bulğakova. Dereköy qadınların “Taze hayat” cemiyeti reyisesi ve uyezd zemstvosı kâtiblerinden;
19. Seyid-Mehmed efendi Terlikçi. Komissioner, Yalta — Autka;
20.  Bekir-Emirsalih Geney. Cemaat vekili — Autka;
21.  Saile hanım Seyidahmed. Qızıltaş qadınlar komitesi reyisesi;
22.  Um-Gulsum hanım Qasımova. — Alupka;
23. Seyidumer Bekir-Sofu. Rencber — Gurzuf.

—*—

Yalta uyezdinde Bahadır volostı cemaatları tarafından
milliy Qurultaya kösterilmiş namzed cedveli

№ 2.

1.  Selim efendi Mehmedov. Aqmescid şehrinde komissioner;
2. Aqseyid efendi Mühterem. Nümüne mektebi muallimi — Quvuş;
3. Hafiz-Bekir Balıqçıyov. Müsliman batalyonında asker;
4.  Abdülmuyin Qurtmonla. Zemlemer. — Kökköz;
5.  Hafiz Osman-Nuri. İmam. — Quvuş;
6. Noman Osmanov. Rus lisanı muallimi. — mahuldür;
7. Abdullah-Haifullah Abdurrahmanov. Rencber. — Fatih-Salih;
8.   İslâm İbrahimov. Rencber. — Mahuldür
—*—

Perekop uyezdinden milliy Qurultaya kösterilmiş namzedler cedveli

№ 1.

1. Müsye Mırza Tayganskiy. Huquqşınas müsliman Komitesi reyisi — Canköy;
2. Adil-bek Qaramanov. Qırım Müslimanları İcra Komitesi azasından — Qır-diyar qaryesi;
3.   Cemaleddin efendi Viratiy Abdurrahman oğlu. Or uyezdi qazısı;
4.   Hacıgeldi efendi Alim oğlu. Komite azası — Baygönce qaryesi;
5.  Kemal efendi Serveriy oğlu. — Or şeherinden;
6.   Qurtmonla Bekirov oğlu Bekir. — Seyidler istansyonı;
7.   Hazır-Arif Mehmef oğlu — Beken qaryesinde.

—*—

Perekop uyezdinden milliy Qurultaya kösterilmiş namzedler cedveli

№ 2.

1.  Adil-bek Qaramanov. Merkeziy Müsliman Komitesi azasından — Qır-diyar qaryesi;
2. Yahya-bek Mansurskiy. Sabıq rusça muallimlerinden ve Zerra Büyük Buraş qaryesi;
3. Qadır efendi Arif-Mehmed. Beken qaryesinden (Meşğuliyeti bildirilmemiş);
4.  Seyidali efendi Keşfeddin. Boz-Göz qaryesinden (Meşğuliyeti malüm degil);
5.  Bekir Düvelşan oğlu. (Yediler qaryesinden), (Zenaatı bildirilmemiş);
6. Qurteyub İslâm oğlu. Cavqaçdı qaryesinde (Meşğuliyeti malüm degil);
7.  Avamil Qavelet. İmançıq qaryesinden. (Meşğuliyeti bildirilmemiş).

—*—

Aqmescid şeher müslimanları tarafından milliy
Qurultaya kösterilmiş namzedler cedveli

№ 5.

1.   Celebicihan efendi. Qırım müftisi ve Merkeziy Komite reyisi;
2.    سعغر Sağır Seyidahmed. Efqaf idaresi reyisi ve Merkeziy Komite azası;
3.  Ahmed Özenbaşlı. Merkezi Komite azası ve Qırım İnqilâb heyeti azası;
4.  Hasan Sabri Ayvazov. “Millet” gazetası baş muharriri ve Merkeziy Komite azası;
5.   Hüseyin Badaninskiy. Merkeziy Komitesi azası  ve Hansaray müdiri;
6.  Seyidcelil Hattatov. Bağçasaray Galavası ve Merkeziy Komitesi azası;
7. Mehmed hacı İnileyev. Doktor ve Merkeziy Komitesi azası;
8. İsmail Limanov. Zemstvo tatar maarifi müdiri ve Merkeziy Komite azası;
9. Qadı Mustafa efendi. Aqmescid uyezdi qadısı ve Merkeziy Komite azası;
10.  Ali Badaninskiy. Merkeziy Komiteniñ serkâtibi ve azası;
11. Abdülhakim Hilmiy. Qırım ocağı gazetası muharriri;
12.  Aişe hanım İshakova. Qızlar gümnaziyası müdiresi ve maarif idaresi azası;
13. Abdurefi Habibov. Ressam ve Merkeziy Komite azası ve sanayı mektebi müdiri;
14. Yaqub Kemal. Zıncırlı medresesi müdiri ve Merkeziy Komite azası;
15.  Veli İbrahimov. Aqmescid şeher Komitesi reyisi;
16. Emine hanım Şabarova;
17. Süleyman İdrisov. Asker Komitesi azalarından;
18.  Ali Settarov. Student ve Merkeziy Komitesi azası;
19.   Seyidcelil Umerov. Tuccar;
20. Celal Meinov. Bağçasaray Galava muavini;
21. Abdülzekaiy. Uyezd Komitesi reisi ve Merkeziy Komitesi azası;
22.  Meryem hanım Abdurrahmançıqova;
23.  Bekir Sadıq. Merkeziy İcraat Bürosı reyisi;
24.  Selim Mehmedov. İnqilâb heyeti azası;
25. Hafiz Tınçerov. Merkeziy Komite azasından ve vilâyet zemstvosı çlenı;
26. Kerim Cemaleddinov. Rüşdiye muallimlerinden ve Merkeziy Komite azası;
27.  Halil Çapçaqçı. “Golos tatar” muharrirlerinde ve Merkeziy Komite azası;
28. Muhtar Hayreddinov. Praporşik;

—*—

Qarasuv şeherinden Qurultaya kösterilen namzedler cedveli

№ 7.

1. Mustafa Sıdqıy efendi. Aqmescid uyezdi qazısı ve Merkeziy Komite azası;
2. Seyidumer Taraqçı. Muallim ve İcra Komitesi azası;
3. Kerim-Sabit Cemaleddin. Rüşdiye mektebi muallimi, maarif idaresi ve Merkeziy Komite azası;
4. İsmail efendi Limanov. Vilâyet zemstvosında tatar maarifi müdiri ve Merkeziy Komitesi azası.

Millet. — 1917. — № 105. — Noyabr 15.


Zuya volostı “Baqsan” qasabası müslimanları tarafından
milliy Qurultaya kösterilen namzedler

№ 6.

1. Müfti Çelebicihan efendi;
2. Cafer Seyidahmed;
3.  Ali Badaninskiy;
4. Ahmed Özenbaşlı;
5. Seyidcelil Hattatov;
6.   Hüseyin Badaninskiy;
7.   Abdürefi Abiyov;
8.   İsmail Lemanov;
9.   Hıdır Canqılıç;
10. Mehmed Vecdi;
11.  Mustafa Sıdqiy Suleymanov;
12. Mehmed Vehbi;
13. Seyidumer Taraqçı;
14.  Süleyman İdrisov;
15. Abdurrahim Müftizade;
16.  Celal Meyinov.

Aqmescid uyezdi gençler-iy milliy tarafından
Qurultaya kösterilen namzedler

№ 8.

1. Çelebicihan Noman İbrahim Çelebi;
2. Cafer Seydahmed efendi;
3. Ahmed Özenbaşlı;
4. Seyidcelil Hattatov;
5.  Hasan Sabri Ayvazov;
6. Osman Hasan Aqçoqraqlı;
7. Ali Badaninskiy;
8.  Mehmedcan İnileyev;
9.  Hüseyin Badaninskiy;
10.  Abdürefi Abiyov;
11.  İsmail Lemanov;
12. Hayreddinov;
13.  Seyidabdi Tulev Çelebi;
14. Celal Meyinov;
15. Mustafa Sıdqiy Suleymanov;
16.  İlyas Qıpçatskiy;
17.  Ali Osman Settarov;
18.  Süleyman İdrisov;
19.  Kerim Cemaleddinov;
20. Zehra hanım Aqçoqraqlı;
21.  Abdülquddus efendi Yaqubov;
22.  İsmail efendi Ahmed-Zakir Cemaleddinov;
23.  Mustafa Qıpçatskiy;
24.  Settar efendi Mushorlı;
25. Mustafa Qurt-Mehmed;
26.  Selim Mehdiyev.

Közleveden

Evelce Osman efendi vastasıyle basılmaq için yollanan kandidat cedvellerini — onlardan birincisi tadil idildiginden ve ikinci nomerolısı bazı sebeblerden bozıldığından — “Millet” gazetasında basılmayaraq bunıñle beraber Hacı Dost-Mehmed efendi vastasıyle yollanılan aşağıdaki kandidat cedvellerini “Millet” gazetasınıñ yaqın nomerosında basılmasını rica idiyurız.

Közleve uyezdi Komitesi

Qırımtatar milliy Qurultayına Közleve uyezdi Qocambaq
volostı müslimanları tarafından kösterilen namzed cedveli


№ 1.

1.  Osman Murasov. Qarye-i Qaranayman, Közleve uyezdi zemstvosı azası ve Qocambaq volostnoy zemskiy upravası reyisi;
2. İbrahim Aq-Mehmed oğlu. Qarye-i Atay, Qocambaq volostnoy zemstvosı azası ve Manğıt müslimanları İcraat Komitesi reyisi;
3. Abdullah Hacımonla aqay oğlu. Qarye-i Ayb, Manğıt müslimanları İcraat Komitesi reyisi muavini;
4. İslâm-Ali Mehmed-Ali. Qarye-i Semen, Qocambaq volostnoy zemstvosı upravleniyeniñ azası;
5. Abdulhalim Hacimurad oğlu, Qarye-i Amanşa, sabancı;


Qırımtatar milliy Qurultayına Közleve şeher çeltekçi,
kileci ve amele esnafı tarafından kösterilen namzed cedveli


№ 2.

1.  Mühiddin Şakir oğlu. Közleve. Amele bellediye azası;
2. Murtaza Mustafa oğlu. Közleve. Qahveci ve ameleler hazinedarı;
3.  Hasan Abdülşah oğlu. Közleve. Qahveci ve ameleler reyisi;
4.  Seyidumer Qupi oğlu. Közleve. Ameleler kâtibi, amele, soldat ve köyli deputatlar Şurası azası;

Qırımtatar milliy Qurultayına Közleve
qasabası namzed cedveli

№ 3.

1. Celebicihan efendi Çelebiyev. Közleve. Qırım müftisi ve Merkeziy Müsliman İcraat Komitesi reyisi;
2. Seyidahmed Şükri efendi Bekir. Közleve, Közleve uyezdi qadısı ve Közleve Müsliman İcraat Komitesi reyisi, Şükürallah efendi cami hatibi;
3.  Ahmed Seyidabdullah Özenbaşlı. Bağçasaray tıb fakultesi talebesi ve Merkeziy Müsliman İcraat Komitesi azası;
4.  Seyidahmed efendi Qulmehmed. Qarye-i Taqıl, Taqıl Müsliman Komitesi ve Taqıl havalisi Evqaf Komitesi reyisi;
5.  Şefiqa hanım Gasprinskaya. Bağçasaray. Bağçasaray Qadınlar Merkeziy Komitesi reyisesi;
6. Dost-Mehmed Hacı-Abdullah. Hatib, Közleve, Qırım Atlı Polkınıñ İkinci eskadronı imamı;
7. Seyidyaqub efendi Seyidmehmed. Qarye-i Burun ehali, sabancı;
8. Yahya Abdullah oğlu Belâlov. Közleve. Közleve yaşları “Altun Ordu” cıyını reyisi;
9. Abdulhakim Abdulhay efendi. Közleve. Közleve Müsliman Komiteti ve cemiyet-i  hayriyesi kâtibi, imam;
10. Mustafa Bisim. Qarye-i Qızıl Çıñrav Merkeziy Müsliman İcraat Komiteti azası;
11. Muslihdin Haci, Haci-Halil. Közleve uyezdi Komiteti reyis muavini;

Aqmescit uyezdi Almaboyı cematları tarafından milliy
Qurultaya kösterilmiş namzedler cedveli

№ 3.

1. Abdulğafar islâm efendi. İmam ve hatib Dağbadraq volostı Azak qaryesi;
2. Ali-Osman Settarov. Student, Merkez Komitesi azası, Aqmescid, Kladbişenskaya;
3. Feyzullah efendi Seyidumer. İmam ve hatib, Divanköy volostı, Alma-Tarqan köyi


—*—

Aqmescit muallimler, qadınlar ve sanatkâr cemiyetleri tarafından
Qurultaya kösterilmiş namzedler cedveli

№ 4.

1. Çelebicihan efendi. Qırım müftisi ve Qırım Müslimanları İcra Komitesi reyisi;
2. Cafer Seyidahmed. Evqaf idaresi reyisi ve Merkezi Komite azası;
3.  Meryem hanım Abdurahmançıqova. Potömkinskaya caddesi, nomero 21, Aqmescit tatar qadındlar Komitesi reyisesi;
4.  Halil Çapçaqçı. “Golos tatar” idarehanesi, doktor ve “Golos tatar” muharriri;
5.  İsmail Nomanov. Aqmescid “Millet” idaresi, vilâyet zemstvosı tatar maarif şubesi azası;
6. Abdullah Abdulâtif zade. Qırım Merkeziy Oqutıcılar Bürosı, Müsliman Komitesi azalarında muallim
7. Arefe hanım Badaninskaya. Aqmescid qadınlar Komitesi heyet-i idare azalarından;
8. Seydahmed Abdullayev. Aqmescid sanatkârlar cemiyeti, sanatkâr cemiyeti azalarından;
9. Kerim Sabit Cemaleddinov. Aqmescid rüşdiye mektebi, maarif şubesi azalarından;
10. Osman Hasan Aqçoqraqlı. “Terciman” gazetası muharirlerinden, meşğuliyeti Bağçasaray vzaimnıy kredit;
11. Seyidumer Taraqçı. Aqmescit mahkeme-i şeriye teşkilât şubesi reyisi;
12.  Emine hanım Şabarova. Aqmescid rüşdiye mektebi, qızlar sanayı mektebi müdiresi;
13.  Seyidcelil Hattatov. Bağçasaray. Bağçasaray bellediye reyisi;
14. Yaqub Fevzi Kermençikli Seyidabdullah. Mahkeme-i şeriye, Merkeziy Müsliman Komitesi serkâtibi;
15. Suleyman İdrisov. Qırım Müsliman Batalyonı, Qırım Müsliman hariciy Komitesi azalarından;
16. Veli İbrahimov. Aqmescid şeher Komitesi reyisi;
17. Yahya Nacı Bayburtlı. Bağçasaray Zemskiy mekteb, zemstvo mektebi muallimi;
18. Yusuf efendi İsmail Rahimov. Sevastopol, Açakovskiy, nomero 26. Sevastopol mektebi muallimi;
19. Quddus Yaqub efendi. Mahkeme-i şeriye, Qazan mahallesi muallimlerinden ve Merkeziy azalarından;
20. Abdurahman Qadrizade. Mahkeme-i şeriye Merkeziy Komite azalarından;
21. İshaq Mullin. Aqmescid Qazan mahallesi neşir maarif cemiyeti reyisi
22. Emine hanım Cengizhanova. Aqmescid qadınlar Komitesi azalarından;
23. Mustafa Qurtmehmed. Aqmescid “Qırım ocağı” idarehanesi, Aqmescid Şeher Komitesi azalarından.