Milletnin Ğururı: Noman Çelebicihan (1885-1918)

Qırımtatar milleti her her bir milletin huququnu tanığan, tanıy ve tanıyacaqtır.

Milletnin Ğururı: Cafer Seydahmet (1889-1960)

Dünyada en acınılacaq milletler, öz facialarını unutqanlardır.

Milletnin Ğururı: İsmail Gaspıralı (1851-1914)

Halqnın inkişafında en esas vasta - tildir.

Milletnin Ğururı: Hasan Ayvazov (1978-1938)

Tilsiz, edebiyatsız, tarihsiz bir millet tasavvur olunamaz.

Milletnin Ğururı: Habibullah Odabaş (1881-1938)

Tilsiz bir millet - millet degildir!

Eserniñ kölemine baqıp, qıymet kesilmey...

Mına nihayet, Bekir Çoban-zade adına mukâfatnıñ ağımızdaki sene ğalipleri de belli oldı. Velâkin, teessüf ki, keçken yılnıñ vaziyeti, 2012 senesi kene tekrarlandı.
Zanımızca, bunıñ esas sebebi, komissiya erkânınıñ çevre-çetten ve aynı zamanda matbuat sahifelerinde bildirilgen ğayet faydalı fikirlerge pervasız – lâqaydlıqle yanaşuvlarındadır.
Keçken 2011 senesi nevbetteki mukâfat ğalipleri ilân etilgen soñ, aradan çoq vaqıt keçmedi, başta bu satırlar müellifiniñ "Mustaqil qıymet kesmege bilmeliler" ("Qırım", 2011 s., mayıs 20, № 35 – 36), soñra, şair İsa Abduramannıñ "Serbestlik içinde sıqıntı" ("Qırım", 2011 s., iyül 20, № 40 – 41), nesirci Rustem Muyedin tarafından açıqlanılğan "Ap yerine şap…" ("Qırım", 2011 s., sentâbr 14, № 56) kibi salmaqlı edebiy maqalelerde de bitaraflı (obyektiv) fikirler bildirile.

“Azat Qırım” gazetasında “Qurultaycılar devri” edebiyatı qırımtatar devletçiligin timsali olaraq

Birinci Qurultay devriniñ ğayelerini canlandırmaq ve öz abunecileriniñ milliy ruhunı beslemek niyetinen “Vaazlarımız”, “Mekteplerge yardım”, “Edebiyat”, “Kino ve teatr” kibi rubrikalarnı devamlı sürette sütünlerinde basqan “Azat Qırım” gazetası (1941 − 1944) bugün milletimiz içün altın hazine misalinde sayılabile. Neşir, muharebe şaraitleriniñ mürekkepligine baqmadan, mündericesini zenginleştirmek içün tarihiy keçmişnen bağlı malümatlarnı, qırımtatar edebiyat klassikasından alınğan qıymetli nesir ve manzum parçalarını araştırıp ğayrıdan meydanğa çıqara. Ve tabiy ki, bu araştırma işini öz başına degil, samimiy oquycılar ile beraber yapa. Böylelikle, etrafında bir komanda toplap gazeta sahifelerini canlı entsiklopediyağa çevire.