Дирилери яшатан олюлердир

Бизлер шанлы эдждадымызын харабелери ичиндейиз. О, эдждат ки, мерд иди, адиль иди, юксек иди. Эвет, буюк эдждадымызын мукъаддес абиделери арасындайыз. «Дирилери яшатан олюлердир», олюлерин асарыдыр. Бизлер ольмиш деделеримизин шанле, шерефле къазандыкълары сервет-и миллиейи хюсн-и истимале къарар вирдик. Бунынъ ичюн де миллий татар музеханеси ачмая тешеббюс иттик.

Н. Челебиджихан

****

Bizler şanlı ecdadımızın harabeleri içindeyiz. O, ecdat ki, merd idi, adil idi, yüksek idi. Evet, büyük ecdadımızın muqaddes abideleri arasındayız. "Dirileri yaşatan ölülerdir", ölülerin asarıdır. Bizler ölmiş dedelerimizin şanle, şerefle qazandıqları servet-i milliyeyi hüsn-i istimale qarar virdik. Bunıñ içün de milliy tatar müzehanesi açmaya teşebbüs ittik.


N. Çelebicihan

0 коммент.: