Milletnin Ğururı: Noman Çelebicihan (1885-1918)

Qırımtatar milleti her her bir milletin huququnu tanığan, tanıy ve tanıyacaqtır.

Milletnin Ğururı: Cafer Seydahmet (1889-1960)

Dünyada en acınılacaq milletler, öz facialarını unutqanlardır.

Milletnin Ğururı: İsmail Gaspıralı (1851-1914)

Halqnın inkişafında en esas vasta - tildir.

Milletnin Ğururı: Hasan Ayvazov (1978-1938)

Tilsiz, edebiyatsız, tarihsiz bir millet tasavvur olunamaz.

Milletnin Ğururı: Habibullah Odabaş (1881-1938)

Tilsiz bir millet - millet degildir!

İslamov A. Grammatika (Sintaksis). 1938 s. Endirin

Sitemi ziyaret etkenleri içün daha bir sürpriz hazırladım. Bu sefer ise II. Cihan Cenkinden evvel Qırımda küçlü tilci İslamov Hasan tarafından neşir etilgen qırımtatar tili grammatikası boyunca derslik tir. "Grammatika. Sintaksis. Ekinci Qısım". Kirilce harflerile basılğan kitapnın mündericesi bu kibi bölümlerden ibarettir: 
Adiy cümle - Cümle, müpteda, haber, müpteda ve haberde toqtav işaretleri, cümlenin ekinci derece azaları, Cümlenin soydaş azaları, soydaş azalı cümlelerde toqtav işaretleri, tam ve tam olmağan cümleler, adlav cümleleri, şahıslı ve şahıssız cümleler, hitap, hitaplarda toqtav işaretleri, kiriş sözler, kiriş sözlerde toqtav işaretleri, cümlenin ayırılma azaları, cümlenin ayırma azalarında toqtav işaretleri, cümle azalarının sırası. 
Qoşma cümle - Qoşma cümlelernin tipleri, bağlayıcılarnen birleştirilgen tizme qoşma cümleler, bağlayıcılarnen birleştirilgen tizme qoşma cümlelerde toqtav işaretleri, bağlayıcısız tizme qoşma cümleler, bağlayıcısız tizme qoşma cümlelerde toqtav işaretleri, tabili qoşma cümleler, tabili qoşma cümlelerde toqtav işaretleri, tabi cümlelernin soyları, bir qaç tabi cümleli qoşma tabili cümleler, beraber tabi qoşma cümlelerde toqtav işaretleri, bağlayıcısız ve affiksiz tabili qoşma cümleler, köçürilme ve qıya laf, köçürilme lafta toqtav işaretleri, köçürilme lafnı qıya lafqa çevirüv, Tsitatalarda, şartlı azalarda ve mısqıl manasında qullanılğan sözlerde toqtav işaretleri.
Bu kitapnın elektronik şeklini elime bergen türk hocalarıma teşekkürlerimni bildirem
Sayğı ile Doç. Dr. Tahir Kerim.

Alem-i Sübyan ("Terciman" gazetasının ilave)sini endirin

Qırımtatar milliy variyetini oquyıcılar ile paylaşma sırası ile "Alem-i Sübyan", yani "Balalar Alemi" risalesini nümayış etem. "Terciman" gazetesinin ilave olaraq neşir etilgen mezkür risalesinin şimdilik yalınız 1911 ve 1912 seneleri boyunca elimizde etttik. Bu da İSAAM kütüphanesinin müdürü Mustafa Birol Ülker ve medeniyet, ilim adamı merhum İsmail Otarın qızı Belge hanımnın sayesindedir. Qırımtatar qonusı üzerinde araştırmalarnen oğraşqan akademisyenlerge hitap eterek, biribirisini raqip kibi körmesin dep ricada bulunam.Degerli çalışmalarımız vatan oğrunda olsun! Ve elinde "Alem-i nisvan" risalesinin ayrı nümüneleri olğan dostlarımızğa hitaben, bizimle paylaşmalarını tilerim. Sayğı ile Doç.DR. Tahir Kerim. 

Alem-i Nisvan 1911

Dobrucadaki qırımtatarca "Emel" mecmuasını endirin

Sayğılı soydaşalarım sitemde kendimin İlmiy maqalelerile beraberlikte milletime faydalı olsun diye daha eskiden Qırımda ve diger ülkelerde neşir etilgen qırımtatarca kitap, gazete, mecmualarını ve diger basılı (yazılı) malümatlarını paylaştım. Çünki anlayım ki, bütün bular milliy ilmimiznin ilerilemesine buyuk tesir ve hızlıq bere. Daha demin "Terciman", "Yeni dünya", "Millet", "Azat Qırım" ve ilh. gazetelerini elde tutmaq bile imkanlarımız yoqtı. Bugün ise bambaşqa şaraitler quruldı. Faqat, teessüfnen aytabilem ki, Qırımnın bazı kütüphanelerde ve arşivlerinde bulunğan medeniy miraslarımız qatmer qatmer toz tübünde saqlanmaqta, neden çünki bunlar içün büyük para almaq mümkün, dep tüşüngen kişiler çoqtur. Velhasıl, Sizin diqqatınızğa qırımtatar diasporamız tarafından 1920-30'nci senelerde Romanyada çıqarğan salmaqlı ve haman haman ansiklopedi halına kirgen "Emel" mecmuasını teklif etem. Mezkür derginin hal-hazırda Türkiyede çıqqan nüshaları da bar. Bunlarnı da bir serbest ücretsiz qullanılışqa bıraqmaq arzundayım. Şimdilik ise arap ve latin yazılı numaralardır. Bu yerde siz meraqlanğan milliy qırımtatar halq edebiyatı, bediy manzum ve nesir eserlerini, tercimelerini rastketirebilesiniz. Ayrıca qırım mevzusında C. Seydahmet, N. Fazıl,  A. Özenbaşlı ve diger klasik yazıcılarımız tarafından basılğan Hatıralar ve Memuarlar ile tanış olmaq mümkün. "Emel" dergisinin eski nüshaları ile paylaşqan Kamelya Tekne Keskin hanımlarğa büyükten büyük teşekkürlerimni bildirem. Sayğı ile Tahir Kerim. 

"Emel" mecmuası 1930

"Emel" mecmuası 1931

"Emel" mecmuası 1932

"Emel" mecmuası 1933

"Emel" mecmuası 1934

"Emel" mecmuası 1935

"Emel" mecmuası 1936

"Emel" mecmuası 1937

"Emel" mecmuası 1938

"Emel" mecmuası 1939