Alem-i Sübyan ("Terciman" gazetasının ilave)sini endirin

Qırımtatar milliy variyetini oquyıcılar ile paylaşma sırası ile "Alem-i Sübyan", yani "Balalar Alemi" risalesini nümayış etem. "Terciman" gazetesinin ilave olaraq neşir etilgen mezkür risalesinin şimdilik yalınız 1911 ve 1912 seneleri boyunca elimizde etttik. Bu da İSAAM kütüphanesinin müdürü Mustafa Birol Ülker ve medeniyet, ilim adamı merhum İsmail Otarın qızı Belge hanımnın sayesindedir. Qırımtatar qonusı üzerinde araştırmalarnen oğraşqan akademisyenlerge hitap eterek, biribirisini raqip kibi körmesin dep ricada bulunam.Degerli çalışmalarımız vatan oğrunda olsun! Ve elinde "Alem-i nisvan" risalesinin ayrı nümüneleri olğan dostlarımızğa hitaben, bizimle paylaşmalarını tilerim. Sayğı ile Doç.DR. Tahir Kerim. 

Alem-i Nisvan 1911