İslamov A. Grammatika (Sintaksis). 1938 s. Endirin

Sitemi ziyaret etkenleri içün daha bir sürpriz hazırladım. Bu sefer ise II. Cihan Cenkinden evvel Qırımda küçlü tilci İslamov Hasan tarafından neşir etilgen qırımtatar tili grammatikası boyunca derslik tir. "Grammatika. Sintaksis. Ekinci Qısım". Kirilce harflerile basılğan kitapnın mündericesi bu kibi bölümlerden ibarettir: 
Adiy cümle - Cümle, müpteda, haber, müpteda ve haberde toqtav işaretleri, cümlenin ekinci derece azaları, Cümlenin soydaş azaları, soydaş azalı cümlelerde toqtav işaretleri, tam ve tam olmağan cümleler, adlav cümleleri, şahıslı ve şahıssız cümleler, hitap, hitaplarda toqtav işaretleri, kiriş sözler, kiriş sözlerde toqtav işaretleri, cümlenin ayırılma azaları, cümlenin ayırma azalarında toqtav işaretleri, cümle azalarının sırası. 
Qoşma cümle - Qoşma cümlelernin tipleri, bağlayıcılarnen birleştirilgen tizme qoşma cümleler, bağlayıcılarnen birleştirilgen tizme qoşma cümlelerde toqtav işaretleri, bağlayıcısız tizme qoşma cümleler, bağlayıcısız tizme qoşma cümlelerde toqtav işaretleri, tabili qoşma cümleler, tabili qoşma cümlelerde toqtav işaretleri, tabi cümlelernin soyları, bir qaç tabi cümleli qoşma tabili cümleler, beraber tabi qoşma cümlelerde toqtav işaretleri, bağlayıcısız ve affiksiz tabili qoşma cümleler, köçürilme ve qıya laf, köçürilme lafta toqtav işaretleri, köçürilme lafnı qıya lafqa çevirüv, Tsitatalarda, şartlı azalarda ve mısqıl manasında qullanılğan sözlerde toqtav işaretleri.
Bu kitapnın elektronik şeklini elime bergen türk hocalarıma teşekkürlerimni bildirem
Sayğı ile Doç. Dr. Tahir Kerim.