"Alem-i Nisvan" - "Qadınlar alemi" mecmuası

Bundan evvel sitemin oquyucılarına İsmail Gaspralının qızı ve yardımcısı Şefiqa tarafından neşir etilgen "Alem-i Sübyan" ("Balalar alemi") mecmuasının bazı numaralar ile tanıtqan edim. Devamı olaraq onun daha "Alem-i nisvan" denilgen neşrinin 1905, 1906, 1910 senelerine ait bazı numalarını qullanılmanız içün yukleyim. Mecmuasının qapı üstü yazılarından: Müslimelere mahsus edebiy ve tedrisiy haftalıq mecmuadır. Sahib-i imtiyaz: İ. Gaspralı; İdare müdiresi: Ş. Gaspralı. Şeher: Bağçasaray. Nümüne olaraq "Terciman"a qoşmadır. 

Alem-i Nisvan 1905

Alem-i Nisvan 1906

Alem-i Nisvan 1910