E. Dermenci. Qırımtatar Tili Dersligi. 1939. Endirin

E. Dermenci ve A. Şemsedinova tarafından 1939 senesi neşirge hazırlağan "Tatar tili dersligi" (Başlanğıç mektep içün. Grammatika ve doğru yazuv). - 1-2'nci sınıflar içün. - Birinci qısım. Qırım Assr Maarif Halq Komissariatı tarafından tasdıq olundı. Qırım Assr Devlet Neşriyatı. Kitabın mündericesi işbu bölümlerden teşkil oluna:
Birinci sınıf
1. Cümle
2. Cümlede sözlernin biribirinen bağı
3. Ad ve familiyalarının yazılışı
4. Eca. Sözlerni avuşturuv
5. Ses
6. Ses ve harf
7. Bazı harflerinin yazılışı ve aytılışı
8. İncertüv işareti

Ekinci sınıf
1. Birinci sınıfta keçilgenlerni tekrarlav
2. Süal cümlesi
3. Nida cümlesi
4. Hikaye cümlesi
5. Predmet anlatqan sözler
6. Predmetlernin alametlerini anlatqan sözler
7. İş, hareket anlatqan sözler
8. Cümle tizüv
9. Cümlelerni biribirine bağlap hikaye tizüv
10. Sozuq ve tutuq sesler
11. Elifbe
12. Qalın ve ince sozuqlar
13. Dudaqlı ve dudaqsız sozuqlar
14. "Ю" harfi
15. "Ё" harfi
16. "Э" harfi
17. "Е" harfi
18. İncertüv işareti
19. Ayırıcı işaretler "ъ" ve "ь"
20. Sağır ve yanğıravuq tutuq sesler
21. Sağır tutuqlarnın yanğıravuq çiftleri
22. Bazı yanğıravuq tutuqlarnın yazılışı
23. "П", "К", "Къ" sesleri
24. "А", "О" sesleri
25.  "А" sesinin çift yazılışı
26. Çift tutuqlarının yazılışı
27. Familiyalarnın yazılışı
28. Sözde urğu
29. Cümlelerni tekrarlav. Keniş cümle.

Sitemizde yerleştirmek içün kitabın PDF'ile paylaşqan hocalarıma teşekkürlerimi bildirem. Sayğı ile Dr.Ph. Tahir Kerim.