Giraybay Hamdi. Yaş tatarlarğa: Manzumeler. 1994. Endirin

Qırımtatar milliy şairimiz Hamdi Giraybaynın facialı hayatı ve faaliyetini anlamaq içün elimizde özel malümatlar kerek olğanını her kes anlamaq kerek. Böyle oldu ki, bugün bu ve diger klasik yazıcılarımıznın mezarı ne yerde bulunğanını bilmegenimiz kibi, eserlerinin talihinden de bilgilerimiz azdır. Yazıqlar olsun. Belli sebeplerden eserleri belki kendilerinin kemikleri kibi darma dağın oldu. İşte, ecdatlarımıznın harabe olğan qabirlerini tiklemek, onların nurlu muqaddes kemiklerini, eserlerini bir yerde toplamağa vaqıt keldi. Bugün elimde olğan malümatlarını bütün dünyağa tanıtqanım kibi, soydaşlarımıznın da bu yolğa minmelerini isterim. H. Giraybaynın Romanyada 1994 senesi Abduraman Qadrizadenin qızı Piraye hanım tarafından neşir etken kitabını sayğılı soydaşlarımızın ğayretlerile elde etkendim. Şiirlerinin tili Qırım Çöl lehçesine aittir. Elifbesi Romanya Türk Latincesidir. Manzumeler toplamı haqqında ve umumen Giraybaynın bediy silsilesi üzerinde bilmek istegenlerge menim "Hamdi Giraybaynın erotik şiirleri" adlı maqalemni oqumaq mümkün. Ayrıca Kitapnı özüne endirmege arzu etkenlerge ise bu linkke tıqlamalarınıznı tilerim: "Hamdi Giraybay. Yaş Tatarlarğa: Manzumeler, Bukureşti, 1994"