B. Çobanzade. Qırımtatar İlmiy Sarfı. 1925. Endir

Türk dünyasında meşhur olğan qırımtatar alimi Bekir Çobanzadenin 1925 senesi Aqmescitte (Qırım)  4000 nüshasıle neşir etilgen "Qırımtatar İlmiy Sarfı" (Qırımtatarcasını ilmiy noqtayi nazardan tedqiq tecribesi) adlı kitabını kendinizge endirmege teklif etem. 
Dersliknin elifbesi: arap, tili: qırımtatar. Bu nadir kitabı İsmail Otar hocamızın arşivlerinde saqlanıp, mezkürnin fevatından sonra Türkiyedeki İSAM kütüphanesinin raflarına köçürildi. 
Doktor Bekir Çobanzdenin bahsettigi kibi Dünya yüzünde her adamın olduğı kibi, hatta en medeniy sayılan halqlarnın bile bilmedigi pek çoq şeyler vardır. Lakin, öz tilini, öz tarihini bilmeyen halqlar artıq pek az qalmıştır. Tilimiz Şarqta onuncı, onbirinci ve Ğarpta onaltıncı asırlardan başlayaraq tetqiq olundığı halda bizim bu hususta malümatımız ya hiç yoqtır, yahud pek azdır. 
Sayğı ile Doç.Dr. Tahir Kerim.