B. Çobanzade. Türk-Tatar Lisaniyatına Medhal. 1924. Endir

B. Çobanzadenin 1924 senesi basılğan "Türk-Tatar Lisaniyatına Medhal" kitabı bugünge qadar arap elifbesinden Latin elifbesine aqratılıp basılğanını her kesnin haberi bar. Her halda kitapnın orijinal metinlerini elde etmek istegenlernin sayısı az degildir, dep neşirnin kopyasını İsmail Otar'nın kütüphanesinden alıp oquyıcılarımızğa nümayış etem. 
Kitapnın tili qırımtatarca. Umum sahifesi: 213. 
Müellifnin kiriş sözünden bir parça: "Herodot ve Fales devrinde "İskif" fe "Sarmat" hristiyanlıq asırlarında "babar, müsülman, busurman" ve nihayet devir-i intibah, renesans ve ondan sonra kelen zamanlarda on sekizinci ve on doquzuncı asırlara qadar halq tilinde ve bir çoq ilmiy eserlerde "Asiyalı", "Müsülman" namı altında ğayıp olan türk-tatarlar, onların tilleri, medeniyetleri, tarihteki mevqileri son zamanlarda yineden iyiye tetqiq ve teftiş olunmağa başladı".
Sayğıle Tahir Kerim.