Qırım Şiirleri. 1935. Endir.

İşte, Qırımtatar Diasporası tarafından Romanyada çıqarğan daha bir manzumeler kitapnı nümayiş etmek isterim. Bu 1935 senesi Köstencede "Emel" mecmuası matbahanesinde "Qırım şiirleri" adınen neşir etilgen bir kitaptır. Bu manzumeler toplamının ilk sahifesinde belgilegeni kibi "bolşevikler tarafından şehit etilgen şair Hamdi Geraybaynın mubarek ruhuna bağışvı"dır. Mezkür şairnin nadir fotosı ve astında doğum-ölüm tarihleri berilir: 1901-1930. İlk sözü (Cafer Seydahmet Qırımer tarafından yazılır) Hamdi Geraybaynın şiirinden alınğan ibaresinen başlanır: Ant etkenmen ant etkenin andı içün ölmege. Devamında ise Geraybaynın hayatı ve bediy faaliyeti haqqında  detaylı malümatlar berilir. Bu yerde de H. Geraybay Türkiye tahsili devrinde Qırımtatar edebiyatı, tarihi boyunca ("Qırım edebiyatına bir baqış") yazğan ilmiy çalışması da ilave etilir. Oquyıcılarğa taqdim etilgen şiirlerden ise "Qırımğa" (M. Nüzhet), "Qırım dağları", "Qırım çölleri" (K. Camanaqlı), "Qırım içün" (R. Aşqiy), "Güzel Qırım" (O. Revhi), "Sevgili Qırım içün" (Muallim O.), "Dobrucadan sizge selam ketirdim" , "Yeşil ada", (M. Niyaziy), "Qırım" (A. Yahya), "Qırımın daveti" (H. Cahit) ve ilh.
Kitapnın tili: Qırımtatar;
Elifbesi: Türk Latin
Sayğı ile Doç.Dr. Tahir Kerim

0 коммент.: