Milletnin Ğururı: Noman Çelebicihan (1885-1918)

Qırımtatar milleti her her bir milletin huququnu tanığan, tanıy ve tanıyacaqtır.

Milletnin Ğururı: Cafer Seydahmet (1889-1960)

Dünyada en acınılacaq milletler, öz facialarını unutqanlardır.

Milletnin Ğururı: İsmail Gaspıralı (1851-1914)

Halqnın inkişafında en esas vasta - tildir.

Milletnin Ğururı: Hasan Ayvazov (1978-1938)

Tilsiz, edebiyatsız, tarihsiz bir millet tasavvur olunamaz.

Milletnin Ğururı: Habibullah Odabaş (1881-1938)

Tilsiz bir millet - millet degildir!

Qırım Cemiyetlerinin Resmiy Mektüpleri. 1917-1919. Endir.

Qırımtatar Devletçiligi zamanlarında yarımadada bulunğan çeşitli milliy maarif, siyasiy, içtimaiy teşkilatlarının resmiy müessiseler arası yazışmalar, raporlarnı oqumaq, incelemek, çalışmalarınızda qullanmaq isterseniz bu post'um sizin içün demektir.
Çoqusunı daha ögrenmedim, bunun içün bu evraqlar üzerinde öz araştırmalarınıznın neticelerini menim ve soydaşlarımız ile paylaşırsanız memnün olurım.
Bunu bizimle paylaşqan degerli akademisyen soydaşlarımızğa teşekkürlerimni bildirem.
1. Maarif müdüriyetine resmiy mektüp_1917
2. Közleve vaqufları maarif idaresi_1919
3. Közleve vaquvları maarif idaresi_1919
4. Közleve Cemiyet Hayriyesi_1919
5. Közleve Mektep Hayriyesinin müdürliginden_1919
6. Qırımtatar Qurultayı Milliy İdaresi, Maarif Müdiriyeti_1918
7. Taşlı-Buy Müsülman Komitesi_1918
8. Qırımtatar Qurultayı Milliy İdaresi. Maarif Müdüriyetinden mektüp_1919
9. Qırımtatar Qurultayı Milliy İdaresinden mektüp Közleve_1919
10. Qırımtatar Qurultayı Milliy İdaresinden mektüp Közleve_1919
11. Qırımtatar Qurultayı Milliy İdaresinden mektüp Közleve_1919
12. Qırımtatar Qurultayı Milliy İdaresinden mektüp Közleve_1919
13. Qırımtatar Qurultayı Milliy İdaresinden mektüp Közleve_1919
14. Qırımtatar Qurultayı Milliy İdaresinden mektüp Közleve_1919
15. Qırımtatar Qurultayı Milliy İdaresinden mektüp_1919
16. Qırımtatar Qurultayı Milliy İdaresinden mektüp_1918
17. Qırımtatar Qurultayı Milliy İdaresinden mektüp
18. Qırım Müsülmanları İcra Komiteti
19.Qırım Köy hocaları Cedveli 
20. Qırım Maarifi ve Kefe Mektepleri ile bağlı bir mektüp
21. Qırım Maarifi ile bağlı daha bir mektüp
22. Maarif Müdürligi ile bağlı mektüp_1918

Evraqlarnın tili: qırımtatar;
Elifbesi: arap
Yılları 1917, 1918, 1919
Formatı: PDF