Milletnin Ğururı: Noman Çelebicihan (1885-1918)

Qırımtatar milleti her her bir milletin huququnu tanığan, tanıy ve tanıyacaqtır.

Milletnin Ğururı: Cafer Seydahmet (1889-1960)

Dünyada en acınılacaq milletler, öz facialarını unutqanlardır.

Milletnin Ğururı: İsmail Gaspıralı (1851-1914)

Halqnın inkişafında en esas vasta - tildir.

Milletnin Ğururı: Hasan Ayvazov (1978-1938)

Tilsiz, edebiyatsız, tarihsiz bir millet tasavvur olunamaz.

Milletnin Ğururı: Habibullah Odabaş (1881-1938)

Tilsiz bir millet - millet degildir!

Bekir Çobanzade. Qumuq dili ve edebiyatı tedqiqleri. 1926. Endir

Qırımtatar halqının edebiy, kültür mirasını bir yerde toplap soydaşlarımızğa yardımcı olmaq arzusı yolunda sitemde nice nadir gazete, dergi, elyazma ve matbu kitaplarını tanıtqan edim. Bütün bu işlerini öz başıma degil, sayğılı arqadaşlarımın yardımıyle yapmağa muvaffaq oldum. Misal içün, bu sitede Bekir Çobanzadenin Qırımtatar Edebiyatında Qurultaycılıq ve Milletçilik (1929), Son Devir Qırımtatar Edebiyatı (1928), Türk-Tatar Dialektolojisi (1927), Türk-Tatar Lisaniyatına Medhal (1924), Qırımtatar İlmiy Sarfı (1925) kibi ilmiy monografilerni rastketirip endirmek mümkünsiniz. Bularğa qoşma olaraq daha Çobanzadenin 1926 senesi Bakuda neşir etilgen Qumuq Dili ve Edebiyatı Tedqiqleri adlı kitapnı nümayiş etem. Kitapnı elde etmege yardımcı olğan Azerbaycanlı arqadaşım Şelale Ana hanımdır. Kitap üzerinde Türkiyede 2012 senesi yüksek lisans işi de yazıldı (Bekir Sıdkı Çobanzade'nin Kumuk dili ve edebiyatı tetkikleri adlı eseri). Müellifi Şerif Teryaki. Bu yerde mezkür kitapnın türk elifbeli varyantını da oqumaq mümkündir. Orijinal ile çalışmaq istegenleri içün bu PDF kitap linkini berem. 
Sayğı ile Site Sahibi DR. Tahir Kerim.