H. Odabaş. Altın yarıq (Poem): 1330/1911

1911 senesi "Yaş Tatar Yazğıçları Cıyını" tarafından İstanbulda Matbaa ve Kitaphaneyi Cihan basmahanesinde çıqarılğan "Altın Yarıq"nı sitemin ziyaretçilerine nümayiş etemiz işte. Müellifi Temurcan (Habibullah Odabaş). Mevzusı ve ğayesi qırımtatar vatanseverlik üzerinde qurulğandır. 
Poemnin mündericesi qırımtatar araştırmacıları dairesinde pek belli olduğı sebebinden, yalnız kitapnı endirmek içün linkni ve müelifnin qısqa biografiyasını berem. 
1919-ncı yılınıñ ortalarında “Millet” gazeta idaresinde baş muharrir vazifesinde bulunğan Odabaş Habibulla 1881 senesi Qırımnıñ Körbek köyünde doğdu. Tahsilni başta köy mektebinde soñra ise İstanbulnıñ darülfünunlarından birisinde aldı. Belli bir devirlerde Almaniyada yaşa-dı. 1917 senelerinden itibaren Qırımda edebiy yaratıcılığı ile beraber qırımtatar tiliniñ inkişaf etmesinde bayağı hızmetler yapa.
1920 ve 1921 senelerinden itibaren “Yeşil ada”, “Bilgi” mecmua-larında baş muharrirlik yapa, bediy, ilmiy ve publitsistik eserlerini derc ete. Bir çoq derslikler, metodik qullanmalar, bibliografik çalışmalarnıñ müellifidir.
Eserlerde qullanğan tahallüz ve kriptonımlerinden: Çatırtvlı, Temurcan, H., H.O., Ç. 
1922-28 ss. Aqmescit qırımtatar pedtehnikumda, Qırım Cumhu-riyeti maarif komissarlığında çalıştı. Qırım pedagojik üniversitetinde dotsent olaraq qırımtatar tili ve lehçeleri kibi derslerni alıp bara. 1928 s. yaqalana ve “Butırka” hapshanesine bıraqıla. Prof. İsmail Kerimniñ bergen malümatlarına köre, H. Odabaş 1938 senesi helâk oldu. 1991 senesi ise suçu olmağanı içün aqlandı

Bahs olunğan orijinal neşri üzerinde çalışacaq araştırmacılarına hitaben, H. Odabaşnın diger kitapları elinizde varsa, bizim ile paylaşsın! 

0 коммент.: