Tırnavuç. 1925--1926 seneleri.

Qırımda 1920'nci senelerde, yani sovyetler devrinde "Yaş quvvet" matbaahanesinde çıqarılğan içcitmaiy, edebiy, mizahlı "Tırnavuç" mecmuasını arap elifbesiyle oquyabilseniz demek bu sizin içündir. Bu neşrini daha incelemege yetiştirmedigimden ötrü üzerinde bir türlü izahatlar verip olamayım. Amma II. muharebesinden evvelki qırımtatar edebiyatını ve gazetacılığınınen meraqlanğan, ograşqan araştırmacılar içün bu pek qıymetli bir ceryandır. 
Arqadaşlar, elinizde qırımtatar edebiyatı ve gazetacılığı ile bağlı eski ceryanlar olsa, lütfen bizim ile paylaşın. Qırımtatar ilminin daha hızlı ilerilemesine yardım etiniz. Paylaştığınız ceryanlardan diger araştırmacılar da faydalansın, yanı keşflere sahip olsun. Nümayış ettigim derginin çoq nüshaları yetişmey, her halda olğanını da kendinizge endirmek isterseniz bu linkni basınız:


0 коммент.: