Tereklernin üstünde quru yemişler qaldırmanız. 1926 sene

Qırım Topraq İşleri Halq Komissarlığı Qırım Nebatatı Qorçalav Stantsiyasının Haberleri tarafından köylüler içün hazırlağan bir risale. Neşir etilgen senesi 1926. Numara 6. 
Mevzusı: "Tereklernin üstünde quru yemişler qaldırmanız!". Müellifi S. Kurban, mütercimi Lütfi Murtaza. 
Bunun kibi risalelerni pek siyrek rastketirem, ama anlaşıla ki, bu Sovet devrinde kolhozlarda çalışqan köylüler arasında propaganda yapılmaq içün neşretilgendir. Risale böyle sözlerden başlana: "Her bağçacı bile ki, her sene çeşit böceklerin aşamasından, yemişlerin çürmesinden pek çoq mahsul ğayıp ola! Yalınız bağçacı bu zararı viren haşeratnın ne kibi ğayıp etüv yolunı bilmey. "Kazarka" adlı dolgonos kendisine azıq topladığı vaqtında özünin yumurtalarını qaldıra. Yemişlerden başqa "Kazarka" qayısı, alma, vişne armut, erik kibi yemiş tereklerinin bürüvlerini, çiçeklerini de boza... ". 
Risalenin sahife ve aded sayısı: 3 ve 1000. 
Tili ve yazısı: qırımtatarca arap elifbesinde. 
Qırımtatar terminolojisi ile oğraşqan tilciler, tercimanlar, edebiyatçılarğa pek faydalı olur, dep risalenin elektronik varyantını paylaşam

0 коммент.: