Milletnin Ğururı: Noman Çelebicihan (1885-1918)

Qırımtatar milleti her her bir milletin huququnu tanığan, tanıy ve tanıyacaqtır.

Milletnin Ğururı: Cafer Seydahmet (1889-1960)

Dünyada en acınılacaq milletler, öz facialarını unutqanlardır.

Milletnin Ğururı: İsmail Gaspıralı (1851-1914)

Halqnın inkişafında en esas vasta - tildir.

Milletnin Ğururı: Hasan Ayvazov (1978-1938)

Tilsiz, edebiyatsız, tarihsiz bir millet tasavvur olunamaz.

Milletnin Ğururı: Habibullah Odabaş (1881-1938)

Tilsiz bir millet - millet degildir!

Qırım hanlığının qadıasker defterleri: 1017-1168 hicri. Endir

As-Sukuk Aş-Şariyyat Ve Siccilat Al Mariyyat
(Qırım Hanlığının Qadıasker Defterleri).
Tarihleri: 1017 - 1168 (hicri.) -- 1608 - 1755 (miladi).
Bahçasaraydaki Qırım Hanlarının Kütüphanesi 1736 senesi Rus Marşalı Buhard Minih Tarafından Yaqılğandı. O vaqıtlarda Qadıasker Defterlerinin yalınız 124 (Yüz Yigirmi Dört) Cıltı Ateşten Saqlandı. Bugün bunların orijinal nüshalarını Rusyadaki Sankt-Petersburg arşivlerinde bulmaq mümkün. Bunlardan bazı nüshalarını ise Qırımda İsmail Gaspralı Adında Kütüphanede de rastketirmek mümkün. Birinci olaraq qırımtatar halqının öz devleti olmadığı sebebinden işte bu kibi milliy variyetimiz tertipke ketirilmegen, ögrenilinmegen haldadır. Vaziyetimizni yengilleştirmek ve medeniy evrimimizni durdurmamaq içün degerli matbu ve el yazılı kitaplarımızın elektronik varyantlarını dünyağa tanıtmaq qararğa keldik. Ki, şimdi çeşitli sebeplerden dolayı elimizden kelmegen işlerimizni türk arqadaşlarımız yapsın.
Türk Dünyası Araştırmacılarımızğa daha bir kere hatırlatmaq kerekim ki, İlim Millet İçün Hızmet Etmeli Böylelikle elinizde olğan malümatları ile paylaşmağa alışınız. Hayatımız uzun degil ki, bularnı yastıq altında saqlamaq. Halqımız bugün bahıtlı, İlmimiz bugün quvvetli olmaq kerektir. Qadıasker defterlerini paylaşırkenim sizge ricada bulunam: elinizde bu qonusı ile bağlı olğan ceryanlar varsa, mutlaq sitemde yerleştiriniz. İqtidarı olup, imkanları olmağan araştırmacılarımızğa destekçi olayıq.
Bu künden itibaren qadıasker defterlerinin parçalarını yavaş yavaş bu sahifede paylaşacam. Birden degil. Sitemni daima taqip etiniz. Yanı peydalanğan malümatlarğa sahip olup çıqınız.
  
Defter no. 1.
Defter no. 2.
Defter no. 3. 
Defter no. 4.
Defter no. 8.
Defter no. 9.
Defter no. 18. 
Defter no. 19. 
Defter no. 20. 
Defter no. 21 a. 
Defter no. 21-b
Defter no 22. 
Defter no. 23-a.
Defter no. 23-b. 
Defter no 23-c. 
Defter no 23-d. 
Defter no 24. 
Defter no 25-a. 
Defter no. 27-b. 
Defter no 53-b. 
Defter no. 54. 
Defter no 55.-a. 
Defter no 55-b.  
Defter no. 56. 
Defter no 57. 
Defter no. 60-b. 
Defter no 61. 
Defter no 62. 
Defter no 67-b
Defter no 68. 
Defter no. 72.