Milletnin Ğururı: Noman Çelebicihan (1885-1918)

Qırımtatar milleti her her bir milletin huququnu tanığan, tanıy ve tanıyacaqtır.

Milletnin Ğururı: Cafer Seydahmet (1889-1960)

Dünyada en acınılacaq milletler, öz facialarını unutqanlardır.

Milletnin Ğururı: İsmail Gaspıralı (1851-1914)

Halqnın inkişafında en esas vasta - tildir.

Milletnin Ğururı: Hasan Ayvazov (1978-1938)

Tilsiz, edebiyatsız, tarihsiz bir millet tasavvur olunamaz.

Milletnin Ğururı: Habibullah Odabaş (1881-1938)

Tilsiz bir millet - millet degildir!

I. Qırımtatar Parlamentosı: Stenografiyalar. 1917 s. Endir.


Bugünge qadar qırımtatarlarnıñ 1917 senesi açılğan I. Qırımtatar Demokratik Parlamentosı üzerinde ne qadar ilmiy çalışmalar kerçekleştirilgen kibi olsa da, bahsetilgen Parlamentosınıñ iş tertibi ve bu yerde sunumlar yapqan Nöman Çelebicihanlar, Hasan Ayvazovlar, Cafer Seydahmetler ve diger körümli cemiyet erbaplarınıñ haqqında bilgiler pek azdır. İşte bu kibi nadir, qırımtatar halqı içün muqaddes evraqlar halq mülkü olaraq her birimizin bunlarını ögrenmege, incelemege haqqımız bardır, dep sayam. Sözü keçken çıqışlar stenografileri tek bugün tapıldı, diye aytmaq yanlıştır, ama bular yıllarca belli insanlarnıñ şahsiy fondlarında saqlanır eken. Bugün artıq her kesniñ elinde olsun. Her bir akademisyen, gazeteci, üniversite talebesi, mektep hocası bu arap elifbeli elyazmalarını oqup maqaleler, kitaplar yazsın. Butün dünyağa qırımtatar halqınıñ küçlü ve zengin tarihini tanıtsın.
Sahifeleri biñge yaqın olğan Qurultay stenografilerini endirmek içün linkler aşağıdadır. Parça parça etip kendinige endirebilesiniz.
3. Qurltay cığışları stenografisi: 571– 830sahifeleri


P.S. Stenografiler Doç.Dr. Tahir Kerim ve Doç.Dr. Eldar Seydametov tarafından şahsiy parasına satın alındı ve hulüs niyetleri sayesinde bütün dünya araştırmacılarğa Allah rızası içün parasız dağıtıla.