Haqqımda


ÖZGEÇMİŞ
Оtobiyografi
1.     Doğum tarihi:
      3 Haziran 1977, Özbekistan, Samarkand şehri
2.     Yüksek filolojik eğitim (filolg-türkolog).
1996 – 2001. Kırım Devlet Mühendislik ve Pedagoji Enstetüsü, Kırımtatar Dili ve Edebiyatı – Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Kırım, Simferopol (Ukrayna)
2003 – 2006. Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi aspirantürün gündüz bölümü
3.     İlmiy derecesi: filololoji ilimleri doktorı, doçent.
      Adaylık tezinin mevzusu: Cemil Kermençikli'niñ yaratıcılığı: mevzuatı, anlamı, lengistik ve üslüb özellikleri.
       Tezini savunduğu tarih: 13 mayıs, 2009 s. (T. Şevçenko adına Kiyev Milliy Üniversitesi).
4.     Öğretmenlik tecrübesi:
      2001 senesinden bu yana Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nin Kırımtatar ve Türk edebiyatı bölümümünün öğretim üyesi (Simferopol, Ukrayna).
5.     İdari işlerde sahip olduğu tecrübe:
      2001 senesinden bu yana KİPÜ'deki «Elyazma kitabı» adlı İlmi Araştırmalar Merkezi'nin direktörü;
      2002 senesinden bu yana «İlmi Bülten»(«Elyazma kitabı» adlı ilmi araştırmalar merkezi'nin basın organı);
      2010 senesinden bu yana “İlmi Kırım” Elektronik dergisi’nin tesisçi ve yöneticisi
6.     İlmi derecesi, ünvanı, mevkii: filololoji ilimleri doktor adayı, Kırımtatar Dili ve Edebiyatı İlmi Araştırma Merkezinin mensubu, Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nin Kırımtatar ve Türk edebiyatı bölümümünün öğretim üyesi.
7.     Yabancı dil bilgisi: Rusça, Ukrayince, Türkçe (okuyorum, konuşuyorum, yazıyorum).
8.     Çalıştığı yeri ve adresi: Qırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi, Uçebnıy aralığı-8, Simferopol (Kırım)
9.     Ev telefonı: mob.tel.: +79780398661
10. Elektronik adresi: tairkerimoff@gmail.com  

Kırım Tatar Edebiyatı 

(I. Kurultay Devri (1917-1921 ss.)
Mevzusu Boyunca Uzmanıyım
EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke
Üniversite
Fakülte/Enstitü
Öğrenim Alanı
Derece
Mezuniyet Yılı
Kırım
Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi
Kırım Tatar ve Türk filolojisi
Kırım Türk-Tatar Dil ve Edebiyatı
 Yüksek filolojik eğitim (filolg-türkolog)
2001
Kırım
Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi
Kırım Tatar ve Türk filolojisi
Kırım Türk-Tatar Edebiyatı tarihi
filololoji ilimleri Doktorı, Doçent
2009
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Kurum/
Kuruluş
Ülke
Şehir
Bölüm/
Birim
Görev
Türü
Görev
Dönemi
Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi
Ukrayna
 Simfe-ropol
Kırım Türk-Tatar ve Türk Edebiyatı
Oğretim
üyesi
2001 senesinden bu yana kadar
Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi
Ukrayna
 Simfe-ropol
«Elyazma kitabı» İlmi Araştırmalar Merkezi
Direktör muavini
2001 senesinden bu yana kadar
Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi
Ukrayna
 Simfe-ropol
«İlmi Bülten» («Elyazma kitabı» İlmi Araştırmalar Merkezi'nin basın organı)
Baş muharrir
2002-2008
Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi
Ukrayna
 Simfe-ropol
“İlmi Kırım” Elektronik dergisi («Elyazma kitabı» İlmi Araştırmalar Merkezi'nin basın organı)
Tesisçi ve yöneticisi
2010 senesinden bu yana kadar

Uzmanlık Alanları
Kırım Türk-Tatar Dili ve Edebiyatı öğretmeni
Kırım Türk-Tatar Edebiyatı Tarihi XIX yy. soñu – XX yy. başı (Adaylık tezinin mevzusu: Cemil Kermençikli'niñ yaratıcılığı: mevzuatı, anlamı, lengistik ve üslüb özellikleri)
DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
4
Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
4
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı
Tamam-lanan
Devam Eden
Yüksek Lisans
10

10

Doktora
Uzmanlık
Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)
Ukrayna Milliy Yazarlar Federasyonun üyesi;
Kırım Türk-Tatarları Yazarlar Federasyonun üyesi.
2012 ss. Millet cevherleri: 1917-20 ss. “Millet” gazetesinde neşir olunan edebi publitsistik eserleri Antolojisi: Milli Projesinin Lideri (Simferopol. KİPÜ. Destekleyen: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi-İstanbul)
2013 ss. “Kırım Türk-Tatar Milletin gururu” Trafik Billboard Milli Projesinin Lideri (Simferopol. Destekleyen: Kocaeli Kırım Tatarları derneği);
2013 ss. Kırımtatar Latin Elifbesinin menimdeme medeni yarıklandırma kursu: Milli Projesinin Lideri (Simferopol. KİPÜ. Destekleyen: Kocaeli Kırım Tatarları derneği)
2014 ss. Kırım Tatarcanı Öğrenme Kursu: Milli Projesinin Lideri (Simferopol. KİPÜ. Destekleyen: Kocaeli Kırım Tatarları derneği)
2014 ss. Vatan Sevgisi Bilgiden Kelir Kursu: Milli Projesinin Lideri (Simferopol. KİPÜ. Destekleyen: Kocaeli Kırım Tatarları derneği).
ÖDÜLLER
Ödülün Adı
Alındığı Kuruluş
Yılı
Издание победителей конкурса «Гронослов»: Криниця з розбитим свічадом – Кузьгюси къырыкъ къую. Поэтический сборник. – Міжнародний конкурс кращих творів молодих українських літераторів «Гронослов»)
Kitap neşiri
2003
Диплом III Міжнародного Тернопільського книжкового Форуму в номінації білінгвістичні видання (українською та кримськотатарською мовами). Видання конкурсу «Гранослов» (АР Крим), збірка ліричних творів Криниця з розбитим свічадом — Кузьгюси къырыкъ къую
Kitap neşiri
2004
Диплом лауреата в номинации «Самый популярный автор слов года». Конкурс отечественной эстрады «Шелляле-2008». – Министерство культуры и искусств АР Крым гостелерадиокомпании «Крым»
Diplom
2008
Грамота Крымского инженерно-педагогического университета за добросовестный труд, вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения
Diplom
2010
YAYINLARI
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde
yayınlanan kitaplar, makaleler
                    
No

Kitap veya makale başlığı
Neşir,
dergi
Sayfa
Yıl,
No
Dili

KİTAPLAR, MONOGRAFİLER, TOPLAMLAR

1.                  
Gasprinskiy İ.
Arslan-qız. Kün doğdu
İlmi toplamı
Simferopol
192 s.
2004
Kırım Tatar

2.                  
Kеrmеnçikli C.
Ma-bih-il iftiharım – qırımlıqtır mеnim ğururım
İlmi toplamı
Simferopol
135 s.
2005
Kırım Tatar

3.                  
Cemil Kermençikliniñ bediy mirası (XX asırnıñ ilk çerigi).
MONO-
GRAFİ
Simfеropol
164 s.
2007
Rus
4.                  
Millet cevherleri. Hasan-Sabri Ayvazov: 1917 – 1920 ss. «Millet» gazetasında basılğan edebiy-publitsistik eserler antologiyası
İlmi toplamı
Cılt-I.
Simferopol
314 s.
2011
Kırım Tatar

5.                  
Millet cevherleri. Habibullah Odabaş: 1917—1920 ss. «Millet» gazetasında basılğan edebiy-publitsistik eserler antologiyası
İlmi toplamı
Cılt-II.
Simferopol
252 s.
2011
Kırım Tatar

6.                  
Qırımtatar tili ve edebiyatı İlmiy Araştırma Merkeziniñ çalışmaları
İlmi toplamı
Cılt-I.
Simferopol
552 s.
2011
Kırım Tatar

7.                  
Millet cevherleri: N. Çe-lebicihan, C. Seydahmet, H. Ayvazov, H. Odabaş, O. Murasov, C. Kermen-çikli, A. Qadrizade: 1917 – 1920 ss. «Millet» gaze-tasında basılğan edebiy-publitsistik eserler.
Derslik
Simferopol
716 s.
2012
Kırım Tatar
8.                  
Qırımtatar edebiyatı ve matbuatınıñ ananeleri: I. Qurultay devri.
MONO-
GRAFİ
Simfеropol
180 s.
2017
Kırım Tatar

İLMİ MAKALELER

9.                  
XIX asırnıñ soñu vе XX asırnıñ başı dеvrindе icatları az ögrеnilgеn şair vе yazıcılar
“İlmiy bülten”
Dergisi

11-13
2001 No 1.
Kırım Tatar
10.              
«Zıncırlı» mеdrеsе
“İlmiy bülten”
Dergisi

2-3
2001 No 1.
Rus
11.              
Yakub Kеmal.
Türko-tatarskaya rukopis XIV vеka
«Nеhcu-l-fеradis»
İlmiy bülten.

12 -15

16 - 18

9 - 11
2003 No 4.
2004 No 2
2004 No 3
Rus
12.              
«Millеt» gazеtasınıñ sеçmе bibliografik köstеrgiçi (1917-1920)
İlmiy bülten.

16-24
2004No 1 
Kırım Tatar
13.              
O. Akçokraklı.
Voyеnnaya slujba krımskih tatar
İlmiy bülten.

6-7
2004. No 1
Rus

14.              
C. Kеrmеnçikli şiirlеriniñ arap hurufatından kirilgе çеvirüv mеsеlеsinе ait bazı qaydlar
“Yıldız”
dergisi

82 - 98
2006 No 1.
Kırım Tatar
15.              
Cеmil Kеrmеnçikliniñ icadında qırımtatar qadınınıñ haq-uqqları ‎mеsеlеsinе dair baqışlar
“Yıldız”
dergisi

76 - 92
2006 No 4.
Kırım Tatar
16.              
İzuçеniyе biobibliografiçеskih matеrialov kak odin iz aspеktov istoriografiyi krımskotatarskoy dovoyеnnoy litеraturı
“Kultura Narodov Priçеrnomorya”
Dergisi

183-184
2006 No 74.
Rus
17.              
Vzglyadı na problеmu emansipatsiyi krımskota-tarskoy jеnşinı v tvorçеs-tvе C. Kеrmеnçikli
“İlmiy bülten”
Dergisi

10-17
2007 No 11.
Rus
18.              
Lеksiçеskiyе i lingvosti-lеvıyе osobеnnosti poeti-çеskih proizvеdеniy Cе-milâ Kеrmеnçikli
“İlmiy bülten”
Dergisi

2-14
2007 No 12.
Rus

19.              
Fеnomеn zagolovka poetiçеskih proizvеdеniy Cеmilâ Kеrmеnçikli
“İlmiy bülten”
dergisi

19 -31
2008 No 13.
Rus

20.              
Millet cevherleri – Dostoyaniyе naroda: C. Kermençikli. Haqlı bir red. Bu da bir nev “insaf”. Ögey baba, ne yapsañ ögey babadır!
“İlmiy bülten”
dergisi

93-97
2008No 13.
Kırım Tatar

21.              
Qırımtatarlarda medeniy ve edebiy añaneleri: C. Kermençikliniñ yaratıcılığında aksiolojik meseleleri
Uluslararası sempoziumu
IV uluslararası büyük türk dili kurultayı. Simf.
S. 434
2009
Kırım
Tatar
22.              
Qırımtatar Milliy Qurultayınıñ neşir orğanı “Millet” (1917 – 1920)
“Kultura Narodov Priçеrnomorya”
Dergisi

156-158
2013 No 246.
Kırım
Tatar
23.              
Ontologiçeskiye i antropologiçeskiye temı v tvorçestve krımskotatarskogo poeta-revolütsionera C. Kermençikli
“Kultura Narodov Priçеrnomorya”
Dergisi

183-186
2014 No 268
Rus
24.              
Qırımtatar edebiyat erbabı A.S. Ayvazov ve zamandaşlarınıñ bediy tili
“Kultura Narodov Priçеrnomorya”
Dergisi

149-152
2014No 273
Kırım
Tatar
25.              
Klüçevıye etapı jiznennogo i tvorçeskogo puti spodvijnika krımskotatarsköy literaturı Ya.N. Bayburtlı
“Kultura Narodov Priçеrnomorya”
Dergisi

140-145
2014No 276
Rus
26.              
Qırımtatar edebiyat erbabı H.S. Ayvazov ve onuñ zamandaşlarınıñ bediy tili
“Krımskoye istoriçeskoye obozreniye”
Dergisi
271-286
2015No 2
Kırım Tatar
27.              
Hamdi Geraybaynıñ aşq mevzulı şiirlerinde milliy ahenk
“Voprosı krımskotatarsköy filologii, istorii i kulturı”
Dergisi
78-82
2016No 2
Kırım Tatar
28.              
“Azat Qırım” yayını I. Qurultaynıñ devamcısı sıfatında
“Krımskoye istoriçeskoye obozreniye”
Dergisi
113-122
2016No 2
Kırım Tatar
29.              
“Azat Kırım” gazetesinin latin alfabesine geçişi
ve yazarları üzerine notlar (1942-1944)
“Türkiyat Mecmuası”
Dergisi
67-76
2018
No 28/1
Türk

0 коммент.: