Qırımtatarca "Edebiyat ve kultura" mecmuası 1930'ncı seneler

Cenkten evvelki Qırımnın medeniy ömürinden daha bir nümünesi sayılğan "Edebiyat ve Kultura" denilgen mecmuadır. 1936 senesinden itibaren çıqmağa başlağan mecmuasının yonelişi edebiyat, kültür, ilim ve siyaset edi. Qırım ASSR Sovyet Yazıcıları Birliginin neşir organı olğan mecmua eki ayda bir kere (ve sonra ayda bir kere) çıqar. Bu yerde o devirdeki edebiyatımıznın avtoritetli yazıcılarımızdan Ahmet Özenbaşlı, Şamil Aladin, Kerim Camanqlı, Alim Fetislamov, Mamut Dibağ,  Abdullah Dermenci, Abdureyim Altanlı ve digerlerinin bediy ve tenqidiy çalışmalarınen birlikte milliy folklorımızdan qıymeti bilinmegen parçaları da oquyıcılarğa nümayış etilir. Neşirde qullanılğan esas elifbelerinden - Latin ve Kiril elifbeleridir. Edebiy Muharirler azalarından Yusuf Bolat (Mesül Muharrir), Mambet Cemil, Smail Ali, Maqsut Süleyman (Mesül Sekreter). Birinci yılları mecmuanın başında ise İlyas Tarhan (Mesül Muharrir), Ümer İpçi, Irğat Qadır, Eşref Şemizade, Abdureyim Altanlı, Seydahmetov, Tuhvatullin kibi tarihiy şahslar tura edi.  
Bu sitemde yerleştirmek içün mecmuanın bazı nüshalarınen paylaşqan sayğılı hocalarımızğa teşekkürlerimni bildirerek, aşağıdaki numaralarını oqumağa sizge de teklif etem. 
Sayğıle Doç.Dr. Tahir Kerim. 

Edebiyat ve Kultura 1936

Edebiyat ve Kultura 1939