Kitaplarım

Kermençikli Cemil. Ma-bih-il iftiharım – Qırımlıqtır menim ğururım: Qırımtatar klasik yazıcısı Cemil Kermençikliniñ şiirler ve maqaleler toplamı / Haz.: Kerimov Tahir. – Aqmescit: Qırımdevoquvpedneşir, 2005. – 135 s. – Qırımtatar tilinde.
Cıyıntıqqa kirsetilgen eserlerniñ çoqusı muharebeden soñ birinci kere matbaa yüzüni körmekteler. Kitapta kiril ve arap hurufatları qullanıla. 
Kitapnı Endir
Киримов Т.Н. Творческое наследие Джемиля Керменчикли (первая треть XX века). Монография. Симферополь: Оджакъ, 2007. 163 с. На русском языке.

Книга посвящена жизни и творческой деятельности крымскотатарского поэта и публициста Джемиля Керменчикли. На основе исследования архивных материалов, анализа оригинальных произведений устанавливаются малоизвестные факты из биографии поэта, определяется тематическая направленность и творческий метод писателя. Книга рассчитана на литературоведов, студентов филологических факультетов, широкий круг читателей.Millet cevherleri. H. Ayvazov: 19171920 ss. «Millet» gazetasında basılğan edebiy-publitsistik eserler antologiyası / tertip eticiler Т. Kerim, E. Sakarya.  Cılt-I.  Simf.: QCI «Qırım­devoquvpedneşir» neşriyatı», 2011.  314 s.
«Millet» gazetasında basılğan edebiy-publitsistik eserlerni toplağan ve tertipke ketirgen, arap yazısından latin hurufatına çevirgen, qıyın sözlerge izahatlar bergen, bibliografik köstergiçni tizgen QMPÜniñ Qırımtatar tili ve edebiyatı ilmiy-araştırma Merkeziniñ hadimi, filol. ilim. nam. T. KerimAntologiyağa kirsetilgen maqaleler alman muharebesinden soñ ilk defa matbaa yüzüni körmekteler. Milliy klassiklerniñ ömrü ve yaratıcılığını ögrengen edebiyatşınaslar, hocalar ve filologiya fakültetiniñ talebelerine tevsiye etile.Millet Cevherleri. H. Odabaş: 1917-1920 ss. “Millet” gazetasında basılğan edebiy-publitsistik eserler antologiyası / tertip etici Т. Kerim. – Cılt-II. – Simf.: QCI «Qırımdevoquvpedneşir», 2012. – 250 s.
 «Millet» gazetasında basılğan edebiy-publitsistik eserlerni toplağan ve tertipke ketirgen, arap yazısından latin hurufatına çevirgen, qıyın sözlerge izahatlar bergen, bibliografik köstergiçni tizgen QMPÜniñ Qırımtatar tili ve edebiyatı ilmiy-araştırma Merkeziniñ hadimi, filologiya ilimleri namzeti Tahir Nureddinoğlu KerimAntologiyağa kirsetilgen maqaleler alman muharebesinden soñ birinci kere matbaa yüzüni körmekteler. Milliy klassiklerniñ ömüri ve yaratıcılığını ögrengen edebiyatşınaslar, hocalar ve filologiya fakültetiniñ talebelerine tevsiye etile.Millet cevherleri: N. Çelebicihan, C. Seydahmet, H. Ayvazov, H. Odabaş, O. Murasov, C. Kermençikli, A. Qadrizade: 1917 –1920 ss. «Millet» gazetasında basılğan edebiy-publitsistik eserler. Hrestomatiya / tertip etici Т.N. Kirimov; [muharrirler: İ.A. Kerim, U. Edemova]. – Simferopol: QCİ «Qırımdevoquvpedneşir» neşriyatı», 2012.  716 s.    Qırımtatar tilinde (latin, arap ve kiril hurufatında).
  «Millet» gazetasında basılğan edebiy-publitsistik eserlerni toplağan ve tertipke ketirgen, arap yazısından latin hurufatına çevirgen, qıyın sözlerge izahatlar bergen, bibliografik köstergiçni tizgen QMPÜniñ Qırımtatar tili ve edebiyatı ilmiy-araştırma Merkeziniñ hadimi, filologiya ilimleri namzeti, doç. Tahir Nureddinoğlu KerimAntologiyağa kirsetilgen maqaleler alman muharebesinden soñ birinci kere matbaa yüzüni körmekteler. Milliy klassiklerniñ ömüri ve yaratıcılığını ögrengen edebiyatşınaslar, hocalar ve filologiya fakültetiniñ talebelerine tevsiye etile.


Qırımtatar edebiyatı ve gazetacılığı tarihinde «Qurultay devri» özgünligi, haqiqiyliginen zemaneviy oquyıcılar dai­resiniñ merağını daima qozğalağan bir zamandır. Mevzumız üzerinde yazılğan ilmiy, tenqidiy çalışmalarnıñ sırasını izleyerek, farqlı kontseptsiyalarnı, araştırma metodlarını rastketiremiz. Ki, bular evvelki muhitni açıqlamaqnen beraber fazla suallerniñ peydalanmasına yol aça. Bu soy qaramaqarşılıqlarnıñ ceryanı şahsen tarihiy qahramanlar, yani 1917—20 seneleri Qırımda icat etken edebiyat, medeniyet, siyaset erbapları olabile. Nümüne olaraq, «Türklük», «Tatarlıq» ğayeleriniñ taqipçilerinden H. Ayvazov, O. Aqçoqraqlı, A. Qadrizade, H. Odabaş, C. Kermençikliniñ tili Qırım yaki Türkiye türkçesimi? Mezkür sual qırımtatarlarnıñ elifbesi, terminologiyası, şuurı, kimligi, etnonimi kibi meselelerniñ mürekkepligini açıqtan sezdirmekte. Qurultay ve qurultay yazıcılarınıñ moral, estetik printsiplerini, meyillerini añlamaq niyetinen çalışmamızda zaman çerçivelerini qısqartıp biribirinen teñeştiremiz. 

0 коммент.: